Navigace

Obsah

Tříděný odpad

 


Všechny informace ke třídění odpadu naleznete zde.

 

Co je třídění odpadů.pdf
Jak třídit.pdf
Odpady vznikající v domácnostech.pdf
Využití odpadů.pdf

 

 

Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí

Třídění a recyklace nápojových kartonů
Třídění a recyklace skla
Třídění a recyklace plastů

Třídění a recyklace papíru

Má to smysl, třiďte odpad!